SK   /   EN   /   HU   /   PL   /   DE   /   RU                                        

Obchodné príležitosti

v krajinách SK, CZ, PL, HU, UA, AT, DE, RS, RO, BG a iné štáty EÚ.


Informačné služby telefonicky, e-mail, web

bezplatný prístup:
  inzercia preposlaná len plateným klientom
  kontakty vidíte len od platených klientov
  informácie so zpozdením (nízka priorita)
 
platený prístup:
  inzercia prístupná všetkým a všade
  kontakty vidia od všetkých a zo všetkého 
  informácie majú okamžite, i pred zverejnením
 rýchle informácie, vyhľadávanie aj cez telefón
 
Pomer bezplatných návštevníkov ku plateným je pohyblivý 1:100  ale aj 1:50000 !

//////////////////////////////

Information services by phone, e-mail, web

free access:
   advertising forwarded only to paid clients
   you see contacts only from paid clients
   delayed information (low priority)
 
paid access:
   advertising accessible to everyone and everywhere
   they see contacts from everyone and from everything
   information immediately, even before publication
  quick information, search also over the phone

The ratio of free visitors to paid visitors is variable 1: 100 but also 1: 50000!

DISY s.r.o. , služby od roku  1992 / services since 1992
tel.: +421 911 922 572
(Communication - Slovak language, write English, Polish, Russian ...)
Inzeráty, požiadavky, informácie posielajte na pobox@disy.sk
Slovensko
Register
X
Login - prihlásenie
* povinná položka




Not registered? Register now !
Ste neregistrovaný? Registrujte sa!

krátka registrácia z dôvodov ochrany proti SPAMu
umožní vám prístup ku kontaktom
...

Or continue without registration!
Pokračovať bez registrácie!

inzeráty sa zobrazujú bez kontaktov,
môžete reagovať cez formulár

Register
X
Registration
* povinná položka / required entry









Poľno / Agriculture
Potraviny / Food
Stroje / Vehicle, Machinery
Drevo / Wood
Suroviny / (Raw) materials
Ostatné / Others

Potvrdenie registrácie
X

Potvrdenie registrácie

Prosím, vložte registračný kód do kolonky.

* povinná položka


Požiadavka na nulovanie hesla.
X
Nuluj heslo
* povinná položka


Link na nulovanie hesla je odoslaný na e-mail.
X

Reset

X

Odhlásenie- Logout

LogOut - odhlásenie Chcete sa odhlásiť? Potvrďte!

Do you want to logout? Confirm!

X