Filozofia služieb DISY v skratke
email
Meno:
Heslo:

translate


   

Filozofiou služieb DISY je:

 • vyhľadávať obchodné príležitostí permanentne i on line !
 • prinášať denne nové možnosti a inšpirácie na obchodovanie
 • poskytovať obchodné informácie každému bez ohľadu na sortiment, územie i jazyk (v EÚ)
 • zviditeľňovať firmy, výrobky, služby, zverejňovať informácie obchodné i odborné

  1. DISY nie je inzertná webová stránka, ale komplexná obchodno-informačná služba, cez web, e-mail, poštou, telefonicky - podľa zákazníka
  2. Vyhľadávanie obchodov je možné cez vyhľadávač, inzerciou a konzultáciou v prevádzke DISY
  3. Nové inšpirácie sú z dennej online aktualizácie, spájame často aj dlhoročných partnerov, ktorých rýchle informácie prekvapili...
  4. Doporučený obsah ponuky: podrobný popis, množstvo, cenu, podmienky dodávky, platby,  použitia... obrázok, schému, katalóg..
  Podrobnejšie informácie, ako sa stať členom a pod.